wersja do druku
Dziś jest: poniedziałek, 22 07 2019

RODO

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Rady Gminy Paradyż. Portal mieszkańca.

Rady Gminy Paradyż. Portal mieszkańca.

Tereny Inwestycyjne w Gminie Paradyż

Zainwestuj w Gminie Paradyż

Informator Gminy Paradyż

Informator Gminny

BIP

BIP

Poznaj uroki Gminy Paradyż

Poznaj uroki Gminy Paradyż

Zdarzyło się w gminie

Zdarzyło się w gminie

Inwestycje unijne

Inwestycje unijne

PPWOW

PPWOW

System Elektronicznej Skrzynki Podawczej

System Elektronicznej Skrzynki Podawczej

U Źródeł

U Źródeł

Kapitał ludzki

Kapitał ludzki

ARiMR

ARiMR

ARR

ARR

MRiRW

MRiRW

PUP

PUP

Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „Błysk” w Paradyżu

Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „Błysk” w Paradyżu

GOPS

GOPS

Szkoła Podstawowa w Sokołowie

Szkoła Podstawowa w Sokołowie

Tekwondo Paradyz

Tekwondo Paradyz

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

RPO WŁ

Napisz do Wójta

Wyślij pytanie do Wójta.

dowiedz się wiecej

Sonda

Jak często odwiedzasz naszą stronę

Pokaż wyniki

Loading ... Loading ...
GMINA PARADYŻ
ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż
tel. 44 758-40-82 fax 44 758-40-24
Odwiedziło nas już

Czyste powietrze nasz wspólny interes- szkoła przyjazna środowisku.

Szkoła Podstawowa im OP AK „Błysk” w Paradyżu od kilku lat podejmuje działania zmierzające do wzrostu poziomu świadomości ekologicznej uczniów i środowiska lokalnego. W roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole realizowany był program edukacji ekologicznej pn. „Czyste powietrze nasz wspólny interes- szkoła przyjazna środowisku”, którego koszt całkowity wyniósł 20.000,00zł. Realizacja programu możliwa była dzięki dofinansowaniu przyznanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi oraz udział własny Gminy Paradyż to. Dzięki realizacji programu przeprowadzane zostały liczne przedsięwzięcia, które efektywnie wprowadziły uczniów w zagadnienia z dziedziny ekologii i ochrony przyrody.  Udało się zrealizować wiele inicjatyw proekologicznych, które odbiły się pozytywnym echem nie tylko w szkole, lecz również na terenie Gminy Paradyż. Zorganizowano wiele wycieczek ekologicznych, dzięki którym uczniowie naszej szkoły mogli poznać osobliwości przyrodnicze regionu łódzkiego.    
W ramach realizacji zadania dzieci udały się na 4 wycieczki. Klasy IV i V pojechały do Bełchatowa, gdzie uczniowie zwiedzali Kopalnie Węgla Brunatnego oraz Interaktywne Muzeum „Giganty Mocy”. Głównym celem wycieczki było poznanie przez uczniów największej w Polsce odkrywki kopalnianej, dzieci poznały stopień zrekultywowania  terenu przekształconego przez człowieka. Wizyta w muzeum umożliwiła uczestnikom wycieczki w badawczy sposób poznać procesy zachodzące w środowisku. W ramach realizacji programu odbyła się, także dwudniowa wycieczka po ziemi łódzkiej i łowickiej. Wycieczka  ta była doskonałą okazją poznania przez uczniów walorów krajobrazowych województwa jak również wzbogaciła wiedzę nt. flory naszego kraju i innych regionów Ziemi poprzez zwiedzanie Arboretum w Rogowie. Klasy II i III pojechały również na dwudniową wycieczkę po regionie tomaszowsko – opoczyńskim. Wycieczka ta przybliżyła  dzieciom walory krajobrazowe oraz zabytki antropogeniczne najbliższego regionu. Najmłodsze dzieci naszej szkoły z oddziałów przedszkolnych i klasy I pojechały na jednodniową wycieczką do Borysewa gdzie dzieci zdobyły wiedzę nt. dzikich zwierząt z różnych regionów świata.

W ramach programu ekologicznego odbyło się 5 konkursów poruszających tematykę zanieczyszczeń powietrza. „Zdrowo i na sportowo”, to konkurs, w którym wykorzystano surowce wtórne. W konkursie wzięli udział uczniowie klas 0-VI Szkoły Podstawowej w Paradyżu. Poszczególne konkurencje rozgrywane zostały między uczniami drużyn klasowych. Konkurs wiedzy ekologicznej zorganizowany został w dwóch kategoriach wiekowych. Celem konkursu była popularyzacja tematyki ekologicznej, poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu składającego się z zadań otwartych i zamkniętych. „Trudno się oddycha gdy z komina dym prycha” to miedzy klasowy konkurs na najciekawszą scenkę o tematyce ekologicznej. Konkurs ten miał charakter otwarty, a jego głównym celem było uświadomienie uczniom konieczności dbania o środowisko naturalne oraz rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni. Szkolny konkurs fotograficzny pn. „Wpływ zanieczyszczenia powietrza na życie ludzi, roślin i zwierząt”,  polegał na wykonaniu fotografii uchwycającej  piękno przyrody.  Imprezą otwartą był Gminny Konkurs Piosenki Ekologicznej pn „Czyste powietrze wokół nas” , którego uczestnikami były najmłodsze dzieci z oddziałów przedszkolnych szkół w Wójcinie, Przyłęku, Sokołowie i Paradyżu. Uczestnicy wszystkich konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

W ramach realizacji programu zakupiono również pomoce dydaktyczne, które wykorzystywano podczas zajęć, warsztatów, przedstawień i uroczystości poruszających problemy zanieczyszczeń powietrz. Dzięki realizacji programu powstało koło plastyczno-dziennikarskie, które raz w miesiącu redagowało i wydawało gazetkę szkolną „EKOWIEŚCI” dla środowiska szkolno-lokalnego. Odbyły się także warsztaty edukacyjne pn. „Wypalanie traw bezmyślność człowieka!”. Warsztaty te prowadzone były przez strażaka z PSP z Opocznie. Uwieńczeniem warsztatów była wystawa plastyczna wykonana przez uczestników zajęć.

 Zrealizowany program edukacji ekologicznej pn. „Czyste powietrze nasz wspólny interes- szkoła przyjazna środowisku” był doskonałą okazją do podniesienia świadomości ekologicznej jego uczestników i niewątpliwie bodźcem do wzmożonej aktywności na polu działań proekologicznych.Czerwiec 27, 2019