wersja do druku
Dziś jest: poniedziałek, 22 07 2019

RODO

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Rady Gminy Paradyż. Portal mieszkańca.

Rady Gminy Paradyż. Portal mieszkańca.

Tereny Inwestycyjne w Gminie Paradyż

Zainwestuj w Gminie Paradyż

Informator Gminy Paradyż

Informator Gminny

BIP

BIP

Poznaj uroki Gminy Paradyż

Poznaj uroki Gminy Paradyż

Zdarzyło się w gminie

Zdarzyło się w gminie

Inwestycje unijne

Inwestycje unijne

PPWOW

PPWOW

System Elektronicznej Skrzynki Podawczej

System Elektronicznej Skrzynki Podawczej

U Źródeł

U Źródeł

Kapitał ludzki

Kapitał ludzki

ARiMR

ARiMR

ARR

ARR

MRiRW

MRiRW

PUP

PUP

Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „Błysk” w Paradyżu

Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „Błysk” w Paradyżu

GOPS

GOPS

Szkoła Podstawowa w Sokołowie

Szkoła Podstawowa w Sokołowie

Tekwondo Paradyz

Tekwondo Paradyz

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

RPO WŁ

Napisz do Wójta

Wyślij pytanie do Wójta.

dowiedz się wiecej

Sonda

Jak często odwiedzasz naszą stronę

Pokaż wyniki

Loading ... Loading ...
GMINA PARADYŻ
ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż
tel. 44 758-40-82 fax 44 758-40-24
Odwiedziło nas już

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji do Komisji Konkursowej

Na podstawie art.15 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  ( Dz.U. z 2018 r . poz. 2057 ) Wójt Gminy Paradyż ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert  .

Członkami Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert ogłaszanych na zadania publiczne do realizacji w 2019 r . mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych  w art. 3 ust. 3 ustawy , którzy spełniają następujące kryteria :

  1. Reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. wyżej ustawy , z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje ( podmioty) biorące udział w danym otwartym konkursie ofert .
  2. Są obywatelami polskimi i korzystają z pełni praw publicznych .

 

Zadaniem Komisji jest ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert .

Zgłoszenia przedstawicieli do Komisji konkursowych należy przesłać lub złożyć w sekretariacie  Urzędu Gminy w Paradyżu  , ul. Konecka 4 , 26-333 Paradyż , w terminie   do 29 maja  2019 r . do godz. 11.00 .

Formularz zgłoszenia kandydata do komisji konkursowych ( w załączeniu niniejszego ogłoszenia ) jest dostępny na stronie www.gminaparadyz.pl  lub w siedzibie Urzędu Gminy w Paradyżu . 

Formularz zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze do komisjiMaj 8, 2019