wersja do druku
Dziś jest: poniedziałek, 22 07 2019

RODO

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Rady Gminy Paradyż. Portal mieszkańca.

Rady Gminy Paradyż. Portal mieszkańca.

Tereny Inwestycyjne w Gminie Paradyż

Zainwestuj w Gminie Paradyż

Informator Gminy Paradyż

Informator Gminny

BIP

BIP

Poznaj uroki Gminy Paradyż

Poznaj uroki Gminy Paradyż

Zdarzyło się w gminie

Zdarzyło się w gminie

Inwestycje unijne

Inwestycje unijne

PPWOW

PPWOW

System Elektronicznej Skrzynki Podawczej

System Elektronicznej Skrzynki Podawczej

U Źródeł

U Źródeł

Kapitał ludzki

Kapitał ludzki

ARiMR

ARiMR

ARR

ARR

MRiRW

MRiRW

PUP

PUP

Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „Błysk” w Paradyżu

Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „Błysk” w Paradyżu

GOPS

GOPS

Szkoła Podstawowa w Sokołowie

Szkoła Podstawowa w Sokołowie

Tekwondo Paradyz

Tekwondo Paradyz

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

RPO WŁ

Napisz do Wójta

Wyślij pytanie do Wójta.

dowiedz się wiecej

Sonda

Jak często odwiedzasz naszą stronę

Pokaż wyniki

Loading ... Loading ...
GMINA PARADYŻ
ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż
tel. 44 758-40-82 fax 44 758-40-24
Odwiedziło nas już

Ogłoszenie o naborze Przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji konkursowej do opiniowania ofert w obecnych konkursach ofert.

Na podstawie art.15 ust 2a i 2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (Dz.U. z  2018 roku, poz.450)  Wójt Gminy Paradyż ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert .

Członkami Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert ogłaszanych n zadania publiczne do realizacji w 2019 r . mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów  wymienionych w  art. 3 ust.3  ustawy . którzy spieniają łącznie następujące kryteria  :

  1. reprezentują organizację pozarządowe lub organizacje wymienione w art. 3   ust  3 cyt. z wyżej wymienionej ustawy  , z wyłączenie osób reprezentujących organizacje  (podmioty) biorące udział w danym otwartym konkursie ofert ;
  2. są obywatelami polskimi korzystają w pełni z praw publicznych  .

Zadaniem Komisji jest ocena formalna i merytoryczna ofert na realizacje zadań publicznych złożonych do danego otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych      w treści ogłoszenia  otwartego konkursu ofert .

Zgłoszenie przedstawicieli do Komisji konkursowych należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Paradyżu  , ul. Konecka 4 , 26-333 Paradyż  , w terminie do 18 kwietnia 2019 r .   do godz. 10.00.

Formularz zgłoszeniowy do komisji  konkursowych ( w załączeniu do niniejszego ogłoszenia ) jest dostępny na stronie www.gminaparadyz.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy w Paradyżu .   

Formularz zgłoszeniowy kandydata do komisjiKwiecień 16, 2019