wersja do druku
Dziś jest: poniedziałek, 22 07 2019

RODO

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Rady Gminy Paradyż. Portal mieszkańca.

Rady Gminy Paradyż. Portal mieszkańca.

Tereny Inwestycyjne w Gminie Paradyż

Zainwestuj w Gminie Paradyż

Informator Gminy Paradyż

Informator Gminny

BIP

BIP

Poznaj uroki Gminy Paradyż

Poznaj uroki Gminy Paradyż

Zdarzyło się w gminie

Zdarzyło się w gminie

Inwestycje unijne

Inwestycje unijne

PPWOW

PPWOW

System Elektronicznej Skrzynki Podawczej

System Elektronicznej Skrzynki Podawczej

U Źródeł

U Źródeł

Kapitał ludzki

Kapitał ludzki

ARiMR

ARiMR

ARR

ARR

MRiRW

MRiRW

PUP

PUP

Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „Błysk” w Paradyżu

Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „Błysk” w Paradyżu

GOPS

GOPS

Szkoła Podstawowa w Sokołowie

Szkoła Podstawowa w Sokołowie

Tekwondo Paradyz

Tekwondo Paradyz

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

RPO WŁ

Napisz do Wójta

Wyślij pytanie do Wójta.

dowiedz się wiecej

Sonda

Jak często odwiedzasz naszą stronę

Pokaż wyniki

Loading ... Loading ...
GMINA PARADYŻ
ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż
tel. 44 758-40-82 fax 44 758-40-24
Odwiedziło nas już

ZWROT AKCYZY ZA PALIWO ROLNICZE W 2019 ROKU

Wójt Gminy Paradyż przypomina, że w dniach  od 1 do 28 lutego  2019 roku przypada pierwszy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Jednocześnie Wójt Gminy informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 roku uległa zmianie ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 oraz z 2018 r. poz. 2244 i 2247).

Najważniejsze zmiany w zasadach zwrotu akcyzy producentom rolnym w 2019 roku:

  • limit zwrotu na 1 ha użytków rolnych w 2019 roku został zwiększony o 14 litrów  i wyniesie nie  86  a  100  litrów na 1 hektar użytków rolnych.
  • zmiana dotycząca hodowców bydła; którzy będą mogli ubiegać się poza kwotą limitu 100 l do każdego hektara użytków rolnych, także o zwiększenie limitu zwrotu o dodatkowe 30 l na każdą dużą jednostkę przeliczeniową bydła (DJP). Wartość DJP będzie obliczona jako średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych będących w posiadaniu rolnika w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.
  • hodowcy bydła którzy chcą skorzystać z dodatkowego limitu na bydło  muszą  dołączyć do wniosku o zwrot akcyzy informację o  średniej rocznej liczbie DJP wydaną przez kierownika biura powiatowego AR i MR
  • nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ogłoszony Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 roku (Dz. U. z 2018 r.,poz. 2466)

Stawka zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  w  2019 r. pozostała na dotychczasowym poziomie i wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego – Rozporządzenie  Rady Ministrów  z dnia 27 listopada  2018 roku w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 roku (Dz. U. z 2081 r., poz. 2313)

Wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze można składać  w Urzędzie Gminy w Paradyżu – pokój nr 7.

Do wniosku  o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku  ( w lutym 2019 roku będą to faktury VAT dokumentujące  zakup paliwa w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.)

 

Wzór_wniosku_akcyza_2019  (wniosek edytowalny w programie Adobe Acrobat Reader)Styczeń 16, 2019